آخرین اخبار درباره بازگشایی مدارس ۱۴۰۰

در حال حاضر هیچ مسئولی قادر نیست به طور قطع از زمان بازگشایی مدارس به صورت حضوری حرفی بزند!

بعد از اتمام امتحانات مدارس گمانه زنی ها درباره بازگشایی مدارس به صورت حضوری شدت گرفت. مسئولین مربوطه از عدم توقف آموزش مدارس در دوران کرونا می گفتند اما عموما بر آموزش مدارس به صورت حضوری تاکید داشتند.

 

آموزش در دوران کرونا تعطیل نشد

به گفته وزیر آموزش و پرورش در ابتدای شیوع کرونا خانواده های دانش آموزان در مورد کیفیت آموزش به صورت مجازی نگرانی های خاص و بجایی داشتند اما با راه اندازی شبکه شاد اجازه ی اختلال در آموزش را ندادیم. باید اعتراف کنیم که کرونا ما را مجبور به ورود به آموزش مجازی کرد.

 

دانش آموزانی که از تحصیل بازماندند

آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰۰۰ دانش آموز فقط ۳ نفر از تحصیل بازمانده اند.لازم به ذکر است که جاماندگان از تحصیل فراموش نشده اند و با کمک جمعی از سازمان ها و ارگان های دولتی شناسایی شده و هر سال تعدادی از آنها به فضای تحصیل برمیگردند.

بازگشایی مدارس قابل پیش بینی نیست

در این میان وزیر بهداشت از قابل پیش بینی نبودن، زمان بازگشایی مدارس خبر داد. افزایش وضعیت قرمز کرونایی شهرها، عدم رعایت پروتکل ها توسط مردم و سرعت بسیار پایین روند واکسیناسیون کرونا باعث شد که هیچ زمان قاطعانه ای را نتوان برای بازگشت به آموزش حضوری در مدارس مشخص کرد.

 

رئیس جمهور در اواسط بهار سال جاری وعده بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۰ را داده بود اما عقب ماندن وزارت بهداشت از برنامه واکسیناسیون کرونا احتمال وقوع این پیش بینی را به مراتب سخت تر کرد.

 

وعده واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه

طبق زمان بندی وزرات بهداشت واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه انجام خواهد شد. در این طرح هم معلمان و هم تمام کسانی که در مدرسه با معلمان در ارتباط هستند،واکسینه می شوند. لازم به ذکر است که واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس فقط زمانی انجام می شود که مدارس به صورت حضوری بازگشایی شوند. واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان به این دلیل که هیچ واکسنی مجوز تزریق برای زیر ۱۸ سال را ندارد،کاملا منتفی است.

.