طبق تفاهم نامه مدرسه نهال اندیشه با  موسسه علوم فنون کیش پردیس ،نمایندگی علوم فنون کیش  دانش آموزان و اولیای دبستان

نهال اندیشه می توانند امکانات موسسه علوم فنون کیش در زمینه زبان های خارجی :آلمانی،ترکی،انگلیسی و ... استفاده نمایند.

با توجه به شرایط کرونا کلاس ها به صورت آنلاین است و هزینه کلاس های انگلیسی 250،000 تومان برای شرکت در کلاس

های ورودی زبان های دیگر می توانید با مدرسه و یا شماره تلفن 76240840 مرکز علمی دانش بنیان نمایندگی علوم فنون 

پردیس تماس بگیرید.